Werking

1. Aanmelding

U kan zich telefonisch of via e-mail aanmelden om een afspraak te maken.

2. Onderzoek

Alvorens het onderzoek te starten vindt een anamnesegesprek plaats.
Daarna volgt een diagnostisch onderzoek waarbij een niveaubepaling gedaan wordt en op zoek gegaan wordt naar de zwakke maar ook de sterke punten van het kind. Van deze bevindingen wordt een verslag gemaakt.
Na het onderzoek volgt een adviesgesprek waarin de resultaten van het onderzoek besproken worden en een advies voor verdere behandeling geformuleerd wordt.

3. Behandeling

De behandeling start na het adviesgesprek aan een frequentie van 1 à 2 keer per week. Bij leerproblemen en spraak- en taalproblemen worden de ouders en de school regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen van het kind. Indien wenselijk kan een overleg op school met alle betrokken partijen plaatsvinden.
Na 6 à 9 maanden volgt een hertesting om de evolutie te evalueren.

Tussenkomst ziekenfonds

De logopedisten van STERK zijn geconventioneerd en hanteren dus de honoraria die vastgesteld zijn door het RIZIV.
Voor logopedische behandeling is gedeeltelijke tussenkomst via het ziekenfonds mogelijk. Daarom wordt steeds op medisch voorschrift gewerkt.

Wanneer aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, hebt u recht op tussenkomst via het RIZIV. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan u vaak tussenkomst krijgen via de aanvullende verzekering. Het aantal beurten tussenkomst maar ook het bedrag dat u per sessie terugbetaald krijgt, is per ziekenfonds en per regio verschillend.