Ons team


Sabine Verhemeldonck

Logopediste – Verantwoordelijke

Sabine Verhemeldonck studeerde de Bacheloropleiding Logopedie aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool te Anwerpen, nu Thomas More (1996).
De eerste jaren van haar loopbaan was Sabine werkzaam in een logopedische groepspraktijk. Zij combineerde deze job met een eigen zelfstandige praktijk en specialiseerde zich in het behandelen van leerproblemen en spraak- en taalproblemen.
In 2004 besloot Sabine om de groepspraktijk te verlaten om voltijds in haar eigen praktijk te werken. In 2009 werd de praktijk uitgebreid met een collega.

In 2012 en 2013 volgde Sabine een opleiding PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Motor Phonetic Targets), een tactiel-kinesthetische benadering voor motorische spraakproblemen.
In 2012 volgde zij de basiscursus Logopedie en Tandheelkunde (oro-myofunctionele therapie) om zich meer te bekwamen in de behandeling van infantiel slikken en afwijkende mondgewoonten.
In 2014 volgde zij de Verdiepingscursus Logopedie en Tandheelkunde.

In 2016 werd Sabine, als eerste Vlaamse, een gecertificeerde PROMPT-therapeute.