Logopediepraktijk Sterk

Logopediepraktijk STERK is een groepspraktijk die zich voornamelijk richt op het begeleiden van kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Het kind staat centraal maar het betrekken van de omgeving bij de behandeling vinden wij eveneens een belangrijke factor om tot een optimaal resultaat te kunnen komen. Samenwerking met de ouders, de school en eventuele andere hulpverleners wordt dan ook steeds nagestreefd onder het motto: samen staan we STERK!
 


Ons aanbod:
Onderzoek en behandeling van:

  • Spraak- en/of taalproblemen
    Specialisatie in PROMPT-therapie
  • Leerproblemen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
  • Infantiel slikken en afwijkende mondgewoonten (kinderen en jongvolwassenen)