Logopediepraktijk Sterk

Logopediepraktijk STERK richt zich voornamelijk op het begeleiden van kinderen van 2,5 tot 12 jaar met lees- en spellingmoeilijkheden of spraak- en taalproblemen en professionele vorming van logopedisten.

Het kind staat centraal maar het betrekken van de omgeving bij de behandeling vinden wij eveneens een belangrijke factor om tot een optimaal resultaat te kunnen komen. Samenwerking met de ouders, de school en eventuele andere hulpverleners wordt dan ook steeds nagestreefd onder het motto: samen staan we STERK!
 


Ons aanbod:
Onderzoek en behandeling van:

  • Spraak- en/of taalproblemen
    Specialisatie in PROMPT-therapie
  • Lees- en/of spellingmoeilijkheden
  • Infantiel slikken en afwijkende mondgewoonten (kinderen en jongvolwassenen)

Professionele vorming

  • Organisatie terugkomdagen PROMPT
  • Coaching PROMPT
  • Organisatie studiedagen